Еко – тим за рециклирање Е-отпад во ОУ „ Дане Крапчев“ – Скопје

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 7 Април 2016 година во ОУ „ Дане Крапчев“ во рамките на проектот Е – отпадот создава можности“ се оддржа креативна работилница со учениците од II и IV одделение. Учениците беа поделени во групи при што имаа за задача … Повеќе

Одржани повеќе креативни работилници за рециклирање на Е-отпад во основните училишта во Скопје!

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во вторник, 29ти март 2016 година, се одржа првата креативна работилница насловена како „Еко-тим за рециклирање на Е-отпад“. Учениците од второ, трето и четврто одделение од ЦОУ Димитар Миладинов од Скопје, имаа прилика да ја искажат својата креативност и да … Повеќе

Истражување на тема Е-отпад во ОУ „Гоце Делчев“ – Скопје

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Учениците од осмо одделение при ОУ „Гоце Делчев“ во Скопје, на 31 март 2016 имаа можност да учествуваат во работилница насловена „Истражуваме и учиме за Е-отпадот“. Учениците беа поделени во пет работни групи при што секоја група имаше за задача … Повеќе

Избрани се шест општини за кои ќе се изработат акциски планови

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Согласно објавениот Јавен повик за изработка на акциски планови за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки во областа на животната средина, избрани се вкупно 6 општини за кои ќе се изработат акциски планови. Подолу е дадена листата … Повеќе

Во две училишта од Општина Ѓорче Петров беа одржани едукативни презентации за е-отпад

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени, во рамките на проектот „Е-отпад создава можности“ финансиран од Американската Амбасада во Скопје, на ден 12.02.2016 година, одржа две едукативни презентации на тема електричен и електронски отпад. Презентациите се оддржаа во ООУ „Страши Пинџур“ и ООУ … Повеќе

Одржана презентација за Е-отпад во ООУ „Димитар Миладинов“ – Општина Центар

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени на ден 11.12.2015 год. одржа едукативна презентација на тема електричен и електронски отпад за учениците од ООУ „ Димитар Миладинов “, општина Центар, во рамките на проектот „Е-отпад создава можности“ финансиран од Американската Амбасада во Скопје, … Повеќе