Истражување на тема Е-отпад во ОУ „Гоце Делчев“ – Скопје

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Учениците од осмо одделение при ОУ „Гоце Делчев“ во Скопје, на 31 март 2016 имаа можност да учествуваат во работилница насловена „Истражуваме и учиме за Е-отпадот“. Учениците беа поделени во пет работни групи при што секоја група имаше за задача … Повеќе

Избрани се шест општини за кои ќе се изработат акциски планови

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Согласно објавениот Јавен повик за изработка на акциски планови за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки во областа на животната средина, избрани се вкупно 6 општини за кои ќе се изработат акциски планови. Подолу е дадена листата … Повеќе

Во две училишта од Општина Ѓорче Петров беа одржани едукативни презентации за е-отпад

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени, во рамките на проектот „Е-отпад создава можности“ финансиран од Американската Амбасада во Скопје, на ден 12.02.2016 година, одржа две едукативни презентации на тема електричен и електронски отпад. Презентациите се оддржаа во ООУ „Страши Пинџур“ и ООУ … Повеќе

Одржана презентација за Е-отпад во ООУ „Димитар Миладинов“ – Општина Центар

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени на ден 11.12.2015 год. одржа едукативна презентација на тема електричен и електронски отпад за учениците од ООУ „ Димитар Миладинов “, општина Центар, во рамките на проектот „Е-отпад создава можности“ финансиран од Американската Амбасада во Скопје, … Повеќе

Одржана едукативна презентација за е-отпад во од ООУ „Кирил Пејчиновиќ“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во продолжение на веќе одржаните едукативни презентации за е-отпад во рамките на проектот „Е-отпад создава можности“ финансиран од Американската Амбасада во Скопје, Центар за климатски промени на ден 10 Февруари оддржа презентации за учениците од ООУ „Кирил Пејчиновиќ“, Општина Кисела … Повеќе

Одржана презентација за Е-отпад во ООУ „Св.Климент Охридски“ – с.Драчево, во рамките на проектот „Е-отпадот создава можности“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени на ден 10.12.2015 год. одржа едукативна презентација на тема електричен и електронски отпад за учениците од ООУ „Св.Климент Охридски“ во с.Драчево , општина Кисела Вода, во рамките на проектот „Е-отпад создава можности“ финансиран од Американската Амбасада … Повеќе