Во декември се одржа втората обука наменета за единиците на локалната самоуправа (ЕЛС)

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во периодот од 20-21 декември во Велес, беше спрoведена втората дводневна обука наменета за ЕЛС. Целта на обуката беше да се зајакнат капацитетите и свеста на ЕЛС за потребата од активно вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на донесувањето на … Повеќе

Јавен оглас за обучувач (комуникациски консултант) за зајакнување на капацитетите на Единиците на локална самоуправа (ЕЛС) со цел активно вклучување на граѓанските организации (ГО) во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија за потребите на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина“ поддржан преку акциски грант на Цивика Мобилитас има потреба од обучувач со цел зајакнување на … Повеќе

Оддржана обука за „Подигнување на јавната свест на Граѓанските организации за потребата од нивно активно вклучување во процесот на донесување на одлуки од областа на животната средина“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени на ден 29-30 Ноември 2016 година во Хотел Гардениа, Велес оддржа дводневна обука за претставниците од Граѓанскиот сектор со цел „Подигнување на јавната свест на Граѓанските организации за потребата од нивно активно вклучување во процесот на … Повеќе

Центар за климатски промени организира обука за „Подигнување на јавната свест на Граѓанските организации за потребата од нивно активно вклучување во процесот на донесување на одлуки од областа на животната средина“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина“, Центар за климатски промени организира дводневна обука наменета за Граѓанските организации. Обуката ќе се одржи во хотел Гардениа во Велес на … Повеќе

Јавен оглас за обучувач (комуникациски консултант) за граѓански организации со цел подигнување јавна свест за активно вклучување во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија за потребите на својот проект „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина“ финансиран преку акцискиот грант на Цивика Мобилитас има потреба од 1 обучувач за подигнување … Повеќе

Проектен информатор

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени, во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина изготви Информатор за активностите на проектот во периодот Јули – Септември 2016 година. Информаторот може да биде … Повеќе