Презентација на тема Е-отпад за учениците од ООУ „Петар Мусев“ – Богданци

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 28.04.2016 година (четврток), претставници од Центар за климатски промени го посетија ООУ Петар Мусев од Општина Богданци, и одржаа едукативна презентација за електричен и електронски отпад. На презентацијата присуствуваа повеќе од 50 ученици од 7мо и 8мо одделение, а … Повеќе

Еко тим за рециклирање е-отпад е формиран и во ООУ „Лазо Ангеловски“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Најмалите од ООУ Лазо Ангеловски во петокот на 22.04.2016, по повод Светскиот ден на Планетата Земја учествуваа во креативната работилница „Еко тим за рециклирање е-отпад“ и со помош на Фрижидерко, Пегличка, Сијаличка, Телевизорко и Капетан Рециклирко формираа 6 тимови за … Повеќе

Учениците од ООУ „Александар Македонски„ истражуваа и учеа за е-отпадот на англиски јазик

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Учениците од VII-2 одделение успешно ја завршија креативната работилница „Истражуваме и учиме за Е-отпадот“. Работилницата се одржа во рамките на еден училишен час, каде сите ученици активно учествуваа во истражувањето на тоа што е Е-отпад, кои се негативните влијанија на … Повеќе

Умните глави од III в одделение при ООУ Страшо Пинџур од Ѓорче Петров научија што е E-отпад и како треба правилно да постапуваат со E-отпадот!

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 20.04.2016 година, се одржа креативната работилница „Еко тим за рецклирање E-отпад“ при што учениците на креативен начин учеа за E-отпадот и негативните влијанија врз животната средина. Учениците беа поделени во 4 групи и секоја група имаше за задача да … Повеќе

Еко – тим за рециклирање на Е-отпад во ОУ „Стив Наумов“ Скопје

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Учениците од трето одделение од ОУ „Стив Наумов“ – Скопје се приклучија кон Еко – тимот за рециклирање Е-отпад. Сите ученици во улога на Капетанот Рециклирко, Фрижидерко, Пегличка, Сијаличка и Телевизорко вредно работеа со цел да изготват едукативни постери кои … Повеќе

Презентација на тема Е-отпад за учениците од ОУ “Св.Климент Охридски” – Охрид

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во рамките на проектот Е-отпад создава можности се оддржа уште една едукативна презентација за учениците од 8 одделение од основното училиште Св. Климент Охридски од Охрид. Учениците имаа можност за научат повеќе за видовите на Е-опрема и Е-отпад, влијанието на … Повеќе