• Дејствувај ПАМЕТНО и ЗАЧУВАЈ ја планетата
  • ЗАПРИ го глобалното затоплување!
  • Да ја спасиме нашата ПЛАНЕТА ...како и нашиот ЖИВОТ
  • Вие го правите ИЗБОРОТ за вашата ИДНИНА.

Граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за поглавје 27

|

ПОТРЕБАТА ОД АКЦИЈА Во мај 2019 година Република Северна Македонија го имаше објаснувачкиот состанок за Поглавјето 27 – Животна средина и климатски промени во Брисел каде Европската Комисија даде објаснување за европската регулатива... Прочитај повеќе

Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна Македонија

|

Центар за климатски промени започна со спроведување на проектот „Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна  Македонија“. Проектот е финансиран од Австралиска Амбасада во Белград во... Прочитај повеќе

ЦКП отпочнува со спроведување на проектот „Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна Македонија“

|

На денот на животната средина Центар за климатски промени го потпиша договорот за спроведување на проектот „Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна  Македонија“. Проектот е... Прочитај повеќе

Центар за климатски промени ја усвои политиката за заштита на деца

|

  Центар за климатски промени со помош на Мрежата на организации за деца на Србија (МОДС) ја усвои политиката за заштита на деца. ЦКП ќе се раководи согласно политиката при спроведување на активности,... Прочитај повеќе

Повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и транспарентно работење и правилник за добро управување

|

Центар за климатски промени, за потребите на проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!” распишува повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и... Прочитај повеќе

Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!

|

Центар за климатски промени, започна да го спроведува проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа, Вклучи се, за здрава животна средина“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „Саморегулација на граѓански организации“, во... Прочитај повеќе