Се подготвува „Студија за проценка на бизнис можностите во прекуграничниот регион“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во рамките на проектот „Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион“ финансиран преку третиот повик за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, бр. 2007CB16IPO007-2012-3-026, Центар за климатски промени – Гевгелија како резултат … Повеќе

Креирање на база на податоци за МСП во Југоисточниот регион

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија во рамките на проектот „Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион“ финансиран во рамките на третиот повик за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, бр. 2007CB16IPO007-2012-3-026, … Повеќе

Центар за климатски промени организира завршен настан на проектот „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската индустрија“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 29 јануари 2015 година (четврток) Центар за климатски промени организира семинар во рамките на проектот „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската индустрија“, финансиран од Норвешката Амбасада во Белград. Целта на семинарот е да ги презентира резултатите од проектот и … Повеќе

Центар за климатски промени – Скопје го одржа завршниот семинар со наслов “Со подобрен енергетски менаџмент кон подобра конкурентност”

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 29 јануари, 2015 година, во конференциската сала на ресторан Воденица Mulino – Скопје, во 10ч, Центар за климатски промени – Скопје, го одржа завршниот семинар со наслов “Со подобрен енергетски менаџмент кон подобра конкурентност”, организиран во рамките на проектот … Повеќе

Одржана тркалезна маса за „Студија за опасен отпад“ (прва фаза)

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 1 Декември 2014 година, во просториите на Стопанската Комора на Македонија се оддржа Тркалезна маса со цел презентирање на Студијата за опасен отпад (прва фаза), која е изработена за потребите на Министерството за животна средина и просторно планирање, во … Повеќе

Обука за енергетски менаџмент во прехрамбената индустрија во Македонија

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Период на одржување: (Април – Јуни 2014 година) ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Центарот за климатски промени, во рамките на својот проект „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската индустрија“, организира тридневна бесплатна обука за компаниите од македонската прехрамбена индустрија. Обуката има за цел … Повеќе