Одржан информативен семинар за енергетски менаџмент во индустрија

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 13 март 2014 година, во Стопанската комора на Македонија се одржа првиот семинар во рамките на Проектот „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската индустрија“, којшто го реализира Центарот за климатски промени, со поддршка на Агенцијата за енергетика на РМ, … Повеќе

Информативен семинар за подобрување на енергетскиот менаџмент во индустрија

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 13ти март 2014 година, Центарот за климатски промени организира Семинар за Енергетски Менаџмент во индустрија. Семинарот се организира во рамките на проектот „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската индустрија“ финансиран од Норвешката Амбасада во Белград и за присуството НЕ … Повеќе

Започна да се спроведува проектот „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската индустрија“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 31 јануари 2014 година, Проектот „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската индустрија“ официјално започна со имплементација и ќе би спроведуван до декември 2014 година. Проектот ќе биде имплементиран од Центар за климатски промени-Скопје, подржан од Агенција за енергетика на … Повеќе

Студиско патување во Норвешка

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во рамките на проектот Зајакнување на капацитетите на МЖСПП за интегрирано спречување и контрола на загадувањето и управување со опасен отпад беше организирано студиско патување во Норвешка. Целта на патувањето беше запознавање со норвешкиот систем за постапување со отпадна електрична … Повеќе