Центарот за климатски промени од Гевгелија со едукација како младите да управуваат со отпадот

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центарот за климатски промени од Гевгелија заедно со Сојузот на производители на еколошка енергија од Бугарија го имплементираат проектот ” Прекугранично партнерство за заштита на животната средина и подобар квалитет на животот”. Станува збор за проект кој има за цел … Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на акциски планови за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки во областа на животната средина

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектините активности на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина“ финансиран во рамките на програмата за акциски грантови на ЦивикаМобилитас, распишува ЈАВЕН … Повеќе

Јавен оглас за ангажирање на консултант/консултантска компанија за изработка на акциски планови за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектините активности на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина“ финансиран во рамките на програмата за акциски грантови на Цивика Мобилитас, распишува … Повеќе

Проектен информатор

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени, во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина изготви Информатор бр.2 за активностите на проектот во периодот Октомври – Декември 2016 година. Информаторот може да … Повеќе

Во декември се одржа втората обука наменета за единиците на локалната самоуправа (ЕЛС)

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во периодот од 20-21 декември во Велес, беше спрoведена втората дводневна обука наменета за ЕЛС. Целта на обуката беше да се зајакнат капацитетите и свеста на ЕЛС за потребата од активно вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на донесувањето на … Повеќе