Тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за животна средина

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени во рамките на проектот Младински активизам за позелени општини објавува тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за … Повеќе

Повик за вработување на специјалист за медиуми

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на своите проектни активности Центар за климатски промени вработува 1 специјалист за медиуми. … Повеќе

Повик за вработување на инженер за заштита на животна средина

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на своите проектни активности Центар за климатски промени вработува 1 инженер за заштита … Повеќе

Повик за вработување на проектен координатор

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на своите проектни активности Центар за климатски промени вработува 1 проектен координатор на … Повеќе

Повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и транспарентно работење и правилник за добро управување

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени, за потребите на проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!” распишува повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и транспарентно работење и правилник за добро управување. … Повеќе

Оглас за вработување

објавено во ОГЛАСИ | 0

Оглас за вработување Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс во прекуграничниот … Повеќе