Повик за вработување на специјалист за медиуми

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на своите проектни активности Центар за климатски промени вработува 1 специјалист за медиуми. … Повеќе

Повик за вработување на инженер за заштита на животна средина

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на своите проектни активности Центар за климатски промени вработува 1 инженер за заштита … Повеќе

Повик за вработување на проектен координатор

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на своите проектни активности Центар за климатски промени вработува 1 проектен координатор на … Повеќе

Повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и транспарентно работење и правилник за добро управување

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени, за потребите на проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!” распишува повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и транспарентно работење и правилник за добро управување. … Повеќе

Оглас за вработување

објавено во ОГЛАСИ | 0

Оглас за вработување Центар за климатски промени е здружение на граѓани чија цел е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени. За потребите на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс во прекуграничниот … Повеќе

Повик за прибирање понуди за консултантски услуги за медиа промоција на проектните активности

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени, Подружница Охрид, објавува повик за прибирање понуди за консултантски услуги за медиа промоција на проектните активности, со број на набавка IPA/2010DN023657/CN2016/374-365-TD07, во рамките на проектот „Поддршка на прекугранично претприемништво/Транснационален бизнис консултант (SCBE-TBC)“ број на проект IPA/2010DN023657/CN2016/374-365 … Повеќе