повик за ангажирање на консултант/консултантска компанија за изработка на методологија за мапирање на постоечки политики за ЗАЗБ на локално ниво

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности во рамките на проектот „Регионално партнерство за подобро спроведување на Зелена Агенда на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на консултант/консултантска компанија кој ќе изработи методологија за Мапирање на постоечки политики … Повеќе

Отворен повик за ангажирање на ИТ експерт/аналитичар за развој на дигитална алатка за управување со енергија

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности во рамките на проектот „Зголемување на отпорноста на ММСП преку намалување на трошоците за енергија за надминување на ефектите од енергетската криза и за подобрување на деловните услуги“ распишува … Повеќе

Повик за доставување понуди за набавка на дисплеј и изработка на дигитално решение за прикажување температура на дисплејот

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на компанија за набавка на дисплеј и изработка на дигитално решение за … Повеќе

Отворен повик за ангажирање на консултант за Енергетса ефикасност

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности во рамките на проектот „Зголемување на отпорноста на ММСП преку намалување на трошоците за енергија за надминување на ефектите од енергетската криза и за подобрување на деловните услуги“ распишува … Повеќе

Отворен повик за ангажирање на консултант за проценка на ризик кон климатски промени во секторот шуми

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на консултант за подготовка на „Проценка за ризикот и ранливоста од климатски … Повеќе

Тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за животна средина

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени во рамките на проектот Младински активизам за позелени општини објавува тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за … Повеќе