Јавен оглас за обучувач (комуникациски консултант) за зајакнување на капацитетите на Единиците на локална самоуправа (ЕЛС) со цел активно вклучување на граѓанските организации (ГО) во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија за потребите на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина“ поддржан преку акциски грант на Цивика Мобилитас има потреба од обучувач со цел зајакнување на … Повеќе

Јавен оглас за обучувач (комуникациски консултант) за граѓански организации со цел подигнување јавна свест за активно вклучување во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија за потребите на својот проект „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина“ финансиран преку акцискиот грант на Цивика Мобилитас има потреба од 1 обучувач за подигнување … Повеќе

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени, за потребите на проектот „Подршка на прекугранично претприемништво/Транснационално бизнис консултантство- SCBE/TBC”, објавува оглас за вработување на проектен асистент. АСИСТЕНТ Е ПОТРЕБНО ДА ГИ ИСПОЛНУВА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ: Завршено високо образование (економски факултет, машински факултет, електро-технички факултет, земјоделски … Повеќе

ОТВОРЕН ПОВИК

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

ОТВОРЕН ПОВИК за Консултантски услуги за спроведување истражување и изготвување на Студија за моментална состојба со вклученоста на јавноста во процесот на донесување на одлуки за животната средина на локално ниво   Основа: Центар за Климатски Промени – Гевгелија, за … Повеќе

Повик за прибирање понуди за консултантски услуги за одржување и ажурирање на веб страна, платформа за вмрежување и платформа за електронски консалтинг

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени, Подружница Охрид, објавува повик за прибирање понуди за консултантски услуги за одржување и ажурирање на веб страна, платформа за вмрежување и платформа за електронски консалтинг, со број на набавка IPA/2010DN023657/CN2016/374-365-TD04, во рамките на проектот „Поддршка на … Повеќе

Оглас за вработување

објавено во АКТИВНОСТИ, ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени бара 1 инженер кој ќе работи во областа на заштита на животна средина. Потребни квалификации:  Високо образование, додипломски студии на машински, технолошки, природно-математички факултет. Англиски јазик, одлично познавање (говорење и пишување) Претходно искуство на проекти поврзани … Повеќе