МЛАДИНСКА АКЦИЈА ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Овој проект има за цел да ги изгради капацитетите на младите за лобирање и застапување, но и да ги поттикне младите да го кренат својот глас и да допринесат во борбата за чист воздух на локално ниво. Проектот ќе обезбеди … Повеќе

Зголемување на отпорноста на ММСП преку намалување на трошоците за енергија за да се надминат ефектите од енергетската криза и да се подобрат деловните услуги

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за климатски промени започна со спроведување на проектот „Зголемување на отпорноста на ММСП преку намалување на трошоците за енергија за надминување на ефектите од енергетската криза и за подобрување на деловните услуги“. Овој проект се спроведува во рамките на … Повеќе

Поттикнување одржливи начини за работа во новата дигитална ера

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за Климатски промени во моментот  го спроведува проектот – Поттикнување одржливи начини за работа во новата дигитална ера (Fostering sustainable ways to work in the new digital era – SustainABLE), кој е спроведуван од страна на Центар за климатски … Повеќе

Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за Климатски промени започна со спроведување на проектот “Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво”.   Целта на проектот е да се зголеми отпорноста кон климатски промени на локално ниво преку подобро планирање, зголемена свест и соработка … Повеќе

Патоказ до вашата еко-паметна општина

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за Климатски промени започна со спроведување на проектот “Патоказ до вашата еко-паметна општина”. Целта на проектот е да обезбеди здрава и чиста животна средина на локално ниво преку зголемена употреба на обновлива енергија, проширени зелени површини, подобрена енергетска ефикасност … Повеќе

МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ ЗА ПОЗЕЛЕНИ ОПШТИНИ

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени започна со спроведување на проектот „Младински активизам за позелени општини”, во партнерство со Македонско здружение на млади правници – МЗМП, Здружението за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН и Здружението на млади Креактив. … Повеќе