објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за Климатски промени во моментот  го спроведува проектот – Поттикнување одржливи начини за работа во новата дигитална ера ( Fostering sustainable ways to work in the new digital era – SustainABLE), кој е спроведуван од страна на Центар за … Повеќе

Патоказ до вашата еко-паметна општина

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за Климатски промени започна со спроведување на проектот “Патоказ до вашата еко-паметна општина”. Целта на проектот е да обезбеди здрава и чиста животна средина на локално ниво преку зголемена употреба на обновлива енергија, проширени зелени површини, подобрена енергетска ефикасност … Повеќе

Граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за поглавје 27

објавено во ПРОЕКТИ | 0

ПОТРЕБАТА ОД АКЦИЈА Во мај 2019 година Република Северна Македонија го имаше објаснувачкиот состанок за Поглавјето 27 – Животна средина и климатски промени во Брисел каде Европската Комисија даде објаснување за европската регулатива (директиви и регулативи) кои ќе бидат дел … Повеќе

Обезбедување услуги за подобро управување со природните ресурси (RE-Source)

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во јуни 2020, Центар за климатски промени стана партнер во Балкан мед проектот „Обезбедување услуги за подобро управување со природните ресурси (RE-Source)“ Проектот „Обезбедување услуги за управување со природните ресурси“ со кратенка „ RE-Source“ се спроведува во рамките на „Програмата … Повеќе

Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна Македонија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени започна со спроведување на проектот „Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна  Македонија“. Проектот е финансиран од Австралиска Амбасада во Белград во рамките на програмата за  директна помош ДАП. … Повеќе

Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени, започна да го спроведува проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа, Вклучи се, за здрава животна средина“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „Саморегулација на граѓански организации“, во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно … Повеќе