Граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за поглавје 27

објавено во ПРОЕКТИ | 0

ПОТРЕБАТА ОД АКЦИЈА Во мај 2019 година Република Северна Македонија го имаше објаснувачкиот состанок за Поглавјето 27 – Животна средина и климатски промени во Брисел каде Европската Комисија даде објаснување за европската регулатива (директиви и регулативи) кои ќе бидат дел … Повеќе

Обезбедување услуги за подобро управување со природните ресурси (RE-Source)

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во јуни 2020, Центар за климатски промени стана партнер во Балкан мед проектот „Обезбедување услуги за подобро управување со природните ресурси (RE-Source)“ Проектот „Обезбедување услуги за управување со природните ресурси“ со кратенка „ RE-Source“ се спроведува во рамките на „Програмата … Повеќе

Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна Македонија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени започна со спроведување на проектот „Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна  Македонија“. Проектот е финансиран од Австралиска Амбасада во Белград во рамките на програмата за  директна помош ДАП. … Повеќе

Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени, започна да го спроведува проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа, Вклучи се, за здрава животна средина“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „Саморегулација на граѓански организации“, во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно … Повеќе

Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена економија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија, започна да го спроведува проектот „Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена економија“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „ GEAR-Зелена економија за развој на регионот“ финансиран од … Повеќе

Енергија од отпад за одржлива иднина!

објавено во ПРОЕКТИ | 0

  Центар за климатски промени започна со реализација на проектот „Енергија од отпад за одржлива иднина!“. Со проектот сакаме да постигнеме преку теоретска и практична едукација младите да се активираат во кампања за одржлив развој преку промоција на циркуларна економија … Повеќе