E-отпад создава можности

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за климатски промени започна да го спроведува својот нов проект за подигнување на јавната свест за правилното постапување со електричниот отпад насловен како Е-отпад создава можности. Проектот е финансиран од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Македонија и ќе … Повеќе

Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во Декември 2014 година, Центарот за климатски промени започна со имплементација на својот нов проект „ Промоција на практики за управување со отпад и енергетска ефикасност во прекуграничниот регион. Цел на проектот е да се промовираат практики за управување со … Повеќе

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето – ИСКЗ во Македонија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во јануари 2014 година Центарот за климатски промени и норвешката компанија Норск Енерги започнаа со својот нов проект „Интегрирано спречување и контрола на загадувањето“. Проектот е продолжување на претходниот проект „Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно … Повеќе

Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во Декември 2013 година, Центарот за климатски промени започна со имплементација на својот нов проект „Подобрување на енергетскиот менаџмент во Македонската Индустрија“. Проектот ќе биде имплементиран од Центар за климатски промени-Скопје, подржан од Агенција за енергетика на РМ, Машински факултет … Повеќе

Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање на интегрирано спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ) и управување со опасен отпад

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во септември 2010 година, Центарот за климатски промени и Норск Енерги започнаа да работат на тригодишна програма „Зајакнување на капацитетите на МЖСПП за ИСКЗ и управување со опасен отпад. Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на Министерството за … Повеќе

Почиста и поефективна индустрија во Македонија – CCEI

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Во периодот помеѓу Јуни 2009- Јуни 2012 година, Центарот за климатски промени како локален партнер на Норск Енерги работеше на проектот „Почиста и поефективна индустрија во Македонија, тригодишен проект финансиран од Владата на Кралството Норвешка. Проектот имаше за цел да … Повеќе