Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна Македонија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени започна со спроведување на проектот „Зголемување на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во Република Северна  Македонија“. Проектот е финансиран од Австралиска Амбасада во Белград во рамките на програмата за  директна помош ДАП. … Повеќе

Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени, започна да го спроведува проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа, Вклучи се, за здрава животна средина“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „Саморегулација на граѓански организации“, во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно … Повеќе

Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена економија

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија, започна да го спроведува проектот „Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена економија“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „ GEAR-Зелена економија за развој на регионот“ финансиран од … Повеќе

Енергија од отпад за одржлива иднина!

објавено во ПРОЕКТИ | 0

  Центар за климатски промени започна со реализација на проектот „Енергија од отпад за одржлива иднина!“. Со проектот сакаме да постигнеме преку теоретска и практична едукација младите да се активираат во кампања за одржлив развој преку промоција на циркуларна економија … Повеќе

Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион – (TRAP)

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени, Гевгелија, започна да го спроведува проектот „ Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион (TRAP)“. Проектот е поддржан и ко-финансиран од ЕвропскатаУнија и Национални фондови на земјите учеснички во ИПА … Повеќе

Зголемување на иновативниот бизнис поврзани со море, животна средина и земјоделство и ИТ – (IBiSEAit)

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за климатски промени, Гевгелија, започна да го спроведува проектот „Зголемување на иновативниот бизнис поврзани со море, животна средина и земјоделство и ИТ (IBiSEAit)“. Проектот се спроведува на територија на Р. Македонија (Југозападен и Југоисточен регион) и на територија на … Повеќе