Центар за климатски промени ја усвои политиката за заштита на деца

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

  Центар за климатски промени со помош на Мрежата на организации за деца на Србија (МОДС) ја усвои политиката за заштита на деца. ЦКП ќе се раководи согласно политиката при спроведување на активности, програми и проекти. Политиката за заштита на … Повеќе

Остварени први посети во компаниите со цел подготовка на зелените акциски планови во компаниите

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во периодот од 13 – 14  февруари 2020 година, проектниот тим на ЦКП заедно со одговорниот експерт Доц. Д-р Даниела Младеновска беа во теренска посета на петте компании за кои ќе се изработуваат акциски планови. За време на оваа посета … Повеќе

Избрани се пет компании за кои ќе се изработат зелени акциски планови

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во текот на месец февруари 2020 година пет компании од Македонија ќе ги добијат своите зелени акциски планови за примена на концептот за зелена економија кои се изработуваат во рамките на проектот „Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација … Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на зелени акциски планови за компании

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија во рамките на проектот „Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена економија“, суб-грантиран во рамките на проектот „GEAR – Зелена економија за развој на регионот“ објавува јавен повик за … Повеќе

Подготвен e “Извештај за моментална состојба за примена на концептот за зелена економија во компаниите во Македонија”

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Извештајот за моментална состојба за примена на концептот за зелена економија во компаниите во Македонија кој беше подготвуван во периодот од 1 октомври – 31 декември 2019 година дава приказ за моменталната состојба во малите и средни претпријатија за примена … Повеќе

Спроведена обука за компании на тема: „Примена на концептот за зелена економија во мали и средни претпријатија“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија во рамките на проектот „Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена економија“ на 24.12.2019 во Скопје, организираше еднодневна обука за компании за примена на концептот за зелена економија. Дваесет … Повеќе