Анкета за испитување на јавното мислење за начините за адаптација кон климатските промени и намалување на емисиите на стакленички гасови во Град Скопје, Општина Куманово и Општина Берово.

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени, во рамките на соработката со Проектот “ЕУ за енергетска транзиција – Пакт на Градоначалници од Западен Балкан и Турција” кој се спроведува од страна на GIZ, подготви анкета за испитување на јавно мислење за начините за … Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА 3 ОПШТИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНИ ПЛАНОВИ ЗА ЕНЕРГИЈА И КЛИМА

објавено во АКТИВНОСТИ, ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени објавува повик за избор на 3 општини во Република Македонија за кои ќе се изработи Локален план за енергија и клима (ЛПЕК). Активноста се спроведува во рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на … Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за избор на преведувач од македонски на албански јазик

објавено во ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени како дел од проектните активности на проектот „Младински активизам за позелени општини” поддржан од Европска Унија, распишува ЈАВЕН ПОВИК  за избор на преведувач од македонски на албански јазик. За подетални информации кликни тука.

Одржливите практики во секојдневното работење неопходни за исполнување на целите за одржлив развој

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Кога станува збор за заштита на животната средина, намалување на јаглеродниот отпечаток како и ефикасно користење на природните ресурси, бизнисите имаат клучна улога. И тоа не само затоа што значајно влијаат врз состојбата со животната средина туку и затоа што … Повеќе

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центар за Климатски промени во моментот  го спроведува проектот – Поттикнување одржливи начини за работа во новата дигитална ера ( Fostering sustainable ways to work in the new digital era – SustainABLE), кој е спроведуван од страна на Центар за … Повеќе

Тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за животна средина

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени во рамките на проектот Младински активизам за позелени општини објавува тендер за избор на консултант за изработка на прирачник за обврските на општините и граѓанските организации поврзани со имплементација на барањата кои произлегуваат од законодавството за … Повеќе