Отворен повик за ангажирање на ИТ експерт/аналитичар за развој на дигитална алатка за управување со енергија

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности во рамките на проектот „Зголемување на отпорноста на ММСП преку намалување на трошоците за енергија за надминување на ефектите од енергетската криза и за подобрување на деловните услуги“ распишува … Повеќе

Јавен повик за вклучување во пилотирање на Патоказ за одржливи работни практики

објавено во ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени како дел од проектните активности на проектот „Поттикнување на одржливи начини на работа во новата дигитална ера“ финансиран од Националната Агенција за Европски образовни програми и Мобилност во Македонија, распишува ЈАВЕН ПОВИК  за вклучување во пилотирање … Повеќе

МЛАДИНСКА АКЦИЈА ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Овој проект има за цел да ги изгради капацитетите на младите за лобирање и застапување, но и да ги поттикне младите да го кренат својот глас и да допринесат во борбата за чист воздух на локално ниво. Проектот ќе обезбеди … Повеќе

Повик за доставување понуди за набавка на дисплеј и изработка на дигитално решение за прикажување температура на дисплејот

објавено во ОГЛАСИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на компанија за набавка на дисплеј и изработка на дигитално решение за … Повеќе

Работилници во Општина Центар, Прилеп и Демир Капија

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Со одлична интеракција меѓу експертите и учесниците во општините Центар, Прилеп и Демир Капија успешно ги спроведовме работилниците за „Спроведување на активностите и ажурирање на Локалните планови за енергија и клима“. На работилниците, кои се одржуваат во рамки на проектот … Повеќе

CBAM – прилагоди се или плати: Започна транзицискиот период за воведување на прекугранична такса на јаглерод

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Што претставува CBAM? Механизмот за регулирање на прекуграничните емисии на јаглерод (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) наложува оданочување на вградените емисии со ефектот на стаклена градина (GHG) во производите кои се увезуваат на пазарот на Европската унија. Овој механизам … Повеќе

Спроведена дводневната обука за микро, мали и средни претпријатија

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за Климатски промениуспешно ја заврши дводневната обука за микро, мали и средни претпријатија. Главната цел на оваа обука беше да се едуцираат бизнисите со цел да осознаат начини за значителни намалувања на трошоците преку искористување на енергетската ефикасност и … Повеќе

Зголемување на отпорноста на ММСП преку намалување на трошоците за енергија за да се надминат ефектите од енергетската криза и да се подобрат деловните услуги

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за климатски промени започна со спроведување на проектот „Зголемување на отпорноста на ММСП преку намалување на трошоците за енергија за надминување на ефектите од енергетската криза и за подобрување на деловните услуги“. Овој проект се спроведува во рамките на … Повеќе

Отворен повик за ангажирање на консултант/консултантска компанија за изработка на инвентар за стакленички гасови

објавено во ОБЈАВИ | 0

Отворен повик за ангажирање на консултант/консултантска компанија за изработка на инвентар за стакленички гасови   Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува … Повеќе

Мапирањето на ризиците во Општина Центар

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Успешно го реализиравме мапирањето на ризиците кои се однесуваат на природните катастрофи предизвикани од климатските промени во рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“, финансиран преку проектот Граѓанските Организации во акција за климатски промени, имплементиран … Повеќе