Отворена работна позиција за координатор за комуникации во Мрежа за климатска акција

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Мрежа за климатска акција има отворена работна позиција за координатор за комуникации за Југоисточна Европа и поддршка на кампањи за исфрлање на употреба на јагленот во Западен Балкан и на ниво на ЕУ. Доколку сте заинтересирани за работната позиција, погледнете ги линковите подолу за повеќе детали за описот на работата и условите.

 

Услови за работната позиција

 

Опис на работна позиција

 

 

 

Тест објава

објавено во ОБЈАВИ | 0

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ПОВИК за граѓански организации за приклучување кон платформата за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центар за климатски промени објавува Повик за граѓански организации (ГО) кои работат на полето на животната средина, одржливиот развој, енергијата и земјоделството, со цел приклучување кон граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 – животна средина и клима.
Оваа мрежа се формира во рамките на проектот ГРАЃАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ЗА ПОГЛАВЈЕ 27.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА ПОВИКОТ

Право на членство во граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 имаат ГО кои ги исполнуваат следните критериуми:
1. Да делуваат во некои од следните области: животна средина, климатски промени, одржливиот развој, енергија, земјоделство и шумарство,
2. Да се активни најмалку 5 години, а во последните 3 години да имаат реализирано најмалку 1 проект во некои од релевантните области,
3. Да имаат реализирано најмалку 1 проект поврзан со законодавство, ЕУ интеграција, следење на степенот на транспонирање и/или имплементација на ЕУ законодавството или сл.

ПОВОЛНОСТИ ЗА ГО КОИ ЌЕ БИДАТ ДЕЛ ОД ГРАЃАНСКАТА ПЛАТФОРМА
Членките кои ќе бидат дел граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 ќе имаат можност да ги користат следните поволности од Проектот:

– Да учествуваат на една дводневна работилница за формирање на граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27,

– Да учествуваат на три еднодневни семинари за следење и разбирање на преговорите за Поглавје 27,

– Да дадат свој придонес преку коментари на извештаите кои ќе бидат подготвени од ГО (три извештаи) за позицијата на ГО во однос на преговорите за Поглавје 27,

– Да дадат свој придонес во подготовката на комуникациска стратегија фокусирана на тоа како да се организира заедничка позиција на различните ГО и како да се комуницира заедничката позиција на ГО со надлежните органи и пошироката група на засегнати страни, вклучително и пошироката јавност, – Да присуствуваат на состаноците за координација,

– Да учествува во активности за промоција и дисеминација на резултатите на проектот.

Воедно, членките на платформата за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27, ќе имаат можност да учествуваат во изборот на 3-5 организации кои ќе бидат директно вклучени во проектните активности. Имено, овие организации во понатамошниот тек на проектот ќе бидат одговорни за следење на одредени сектори од Поглавјето 27 односно потребно ќе биде:

– Да учествуваат на состаноци со релевантни институции ,

– Да подготват извештај за позицијата на ГО во однос на преговорите за Поглавје 27 за избраниот сектор,

– Да го презентираат нивниот дел од извештајот (секторот за кој се одговорни) на официјална презентација за извештајот за позицијата на ГО за Поглавје 27.

ЧЛЕНУВАЊЕ
Во граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 можат да членуваат најмногу 20 ГО. Членувањето ќе биде бесплатно, а сите трошоци за учество на работилницата и семинарите ќе бидат покриени од страна на ЦКП.

ФИНАНСИСКИ НАДОМЕСТ
ГО (3-5) кои ќе бидат одбрани од страна на ЦКП, да бидат активно вклучени во следењето на одредени подсектори на Поглавјето 27 ќе добијат одреден финансиски надомест.

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ
Сите заинтересирани ГО потребно е да го пополнат прашалникот даден во Прилог 1 и да достават листа на реализирани проекти во последните 3 години.

Прашалникот заедно со листата на реализирани проекти потребно е да се достават најдоцна до 30 ноември 2020 година, по електронски пат на: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

ПРАВНА РАМКА
Сите организации кои ќе бидат избрани да членуваат во Платформата, ќе биде потребно да потпишат Пристапница и Меморандум за Соработка во кој ќе бидат наведени правата и обврските на ГО.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот е финансиран преку програмата Цивика Мобилитас со времетраење од 18 месеци (01.07.2020 – 31.12.2021), а имплементиран од Центар за климатски промени. Повеќе информации за проектот може да се видат на следниот линк.

Целиот повик можете да го погледнете Povik za mreza – Final-1

Апликацијата за пријавување можете да ја симнете овде Prilog-1

 

 

UNFCCC Дијалог на тема „Трка до нула“

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Од 9ти до 19ти ноември Шампионите за климатска акција одржуваат Дијалог на тема „Трка до нула“, во тесна соработка со Партнерството од Маракеш. Со цел што поголема инклузивност настаните се одржуваат низ повеќе временски зони овозможувајќи различни говорници од целиот свет да  се обратат за направениот напредок во ублажувањето и адаптација на климатските промени. 2020 година беше тешка година за многумина но овие размислувања ќе прикажат како цели сектори веќе рапидно поминуваат кон иднина со нула јаглерод. Настаните на тема „Трка до нула“, ќе обезбедат критички инпут за UNFCCC климатскиот дијалог кој ќе се одржи од 23ти Ноември до 4ти Декември.

За повеќе информации кликнете на следниот линк:

https://unfccc.int/news/climate-dialogues-virtual-climate-action-continues

За да ја симнете агендата кликнете подолу на копчето агенда.

Агенда

 

 

 

 

Пуштена во употреба новата мониторинг станица за следење на квалитет на амбиентниот воздух

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Четврток, 15ти Октомври 2020 година во Гевгелија беше одржана официјална церемонија по повод пуштањето во употреба на новата мониторинг станица за следење на квалитет на амбиентниот воздух.

Набавката на оваа станица е реализирана во рамките на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион – (TRAP)“, финансиран преку ИПА Програмата за прекуранична соработка Македонија – Грција 2014-2020 а имплементиран од Центар за климатски промени, Министерство за животна средина и просторно планирање, Регионалниот Центар за животна средина во Кожани, Општина Лерин и Европската регионална мрежа за соработка од Грција.

На настанот официјално обраќање имаше Министерот за животна средина и просторно планирање, г-дин Насер Нуредини, Министерот за локална самоуправа, г-дин Горан Милевски, Шефот на Делегацијата на европската комисија, г-дин Дејвид Гир и Градоначалникот на Гевгелија, г-дин Сашо Поцков.

Мониторинг станицата ќе биде дел од државната мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентен воздух управувана од Министерството за животна средина и просторно планирање и ќе ги следи концентрациите на следните загадувачки супстанци: NOx, PM10, PM 2,5; SO2, CO, O3.

Сега жителите на Гевгелија ќе знаат каков воздух дишат.

Се одржа информативната сесија за Платформата за Поглавје 27

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

На 28 септември 2020 година се одржа информативна сесија за претставниците на граѓанските организации се со цел нивно информирање за целите на проектот и можностите за вклучување во истиот. Кратко претставување на проектните активности обезбеди Филип Стојановски, координатор на проектот, додека пак можностите за вклучување во проектот беа презентирани од страна на Јадранка Иванова,  експерт за апроксимација во животната средина. Воедно за време на информативната сесија беа презентирани информации за Поглавјето 27-животна средина, како се водат преговорите, процесите и фазите на водење на преговорите а беше спомената и новата методологија и проширувањето. Исто така експертот за апроксимација, г-ѓа Иванова зборуваше и за тоа што се преговара со ЕУ, за транзицискиот период и можноста на ГО да се вклучат во процесот на преговори со ЕУ за Поглавјето 27.

На следниот линк можете да ги видите презентациите и агендата.

Agenda_Civica_infoday 

Expert presentation-MK

Opsta prezentacija za Poglavje 27