Отворен повик за ангажирање на консултант за ИТ услуги за анализа на хидрометеоролошки податоци

објавено во ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на консултант за подготовка на „Предвидувања и анализа за следните 30 години … Повеќе

Отворен повик за ангажирање на консултант за проценка на ризик кон климатски промени во секторот шуми

објавено во ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на консултант за подготовка на „Проценка за ризикот и ранливоста од климатски … Повеќе

Отворен повик за ангажирање на консултант за проценка на ризик кон климатски промени во секторот води

објавено во ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на консултант за подготовка на „Проценка за ризикот и ранливоста од климатски … Повеќе

Отворен повик за ангажирање на консултант за изработка на инвентар за стакленички гасови

објавено во ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени – Гевгелија како дел од проектните активности на рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално ниво“ распишува повик за ангажирање на консултант/консултантска компанија за подготовка на „Инвентар за стакленички гасови за единиците … Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА 3 ОПШТИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНИ ПЛАНОВИ ЗА ЕНЕРГИЈА И КЛИМА

објавено во АКТИВНОСТИ, ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени објавува повик за избор на 3 општини во Република Македонија за кои ќе се изработи Локален план за енергија и клима (ЛПЕК). Активноста се спроведува во рамките на проектот „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на … Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за избор на преведувач од македонски на албански јазик

објавено во ОБЈАВИ | 0

Центар за климатски промени како дел од проектните активности на проектот „Младински активизам за позелени општини” поддржан од Европска Унија, распишува ЈАВЕН ПОВИК  за избор на преведувач од македонски на албански јазик. За подетални информации кликни тука.