Климатски промени

објавено во ОБЈАВИ | 0

Што се климатски промени? Согласно меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC) климатските промени се состојба на климата која може да се идентификува (со употреба на статистички тестови) со промени во просекот и / или варијабилноста на нејзините својства и која … Повеќе