Мапирање критични точки во Општина Прилеп

објавено во АКТИВНОСТИ | 0
👋 Еко поздрав од Прилеп.
🌍 Како дел од нашиот проект „Зголемување на отпорноста кон климатските промени на локално нив“  остваривме средба со претставници од Секторот за урбанизам и претставник на ЦУК за да разговараме за вистинските критични точки во овој регион🗨️.
Поточно мапиравме места 📍 кои се подложни на поплави , лизгање на земјиштето , пожари и екстремни временски услови.
🤳Денес бевме на терен и заедно со експертите 🚲 ги увидовме токму овие критични точки! Сето ова го трансира патоказот за локални енергетски и климатски планови 📝.
Промените почнуваат од нас! #КлиматскаАкција 💚