Со десетгодишно искуство во развивање и управување на проекти, нашата организација е вистинскиот партнер за сите ваши проекти во областа на животната средина и климатските промени. Воедно изработуваме и проектни апликации и помагаме во администрирање и водење на вашите проекти.