Во тек е подготовка и отварање на нашиот бизнис инкубатор во Гевгелија. Детали за отварањето и работењето очекувајте наскоро.