Завршна сметка за 2014 година [Превземи]

 

Завршна сметка за 2015 година [Превземи]

 

Завршна сметка за 2016 година [Превземи]

 

Завршна сметка за 2017 година [Превземи]

 

Завршна сметка за 2018 година [Превземи]

 

Завршна сметка за 2019 година [Превземи]