Презентација на тема Е-отпад за учениците од ОУ “Св.Климент Охридски” – Охрид

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Во рамките на проектот Е-отпад создава можности се оддржа уште една едукативна презентација за учениците од 8 одделение од основното училиште Св. Климент Охридски од Охрид.

Учениците имаа можност за научат повеќе за видовите на Е-опрема и Е-отпад, влијанието на Е-отпадот врз луѓето и природата доколку со него не се постапува соодветно, можности за негово намалување и препораки за правилно постапување.

Исто така за учениците беше организиран квиз на знаење за Е-отпадво во кој сите ученици земаа активно учество и го потврдија своето знаење за Е-отпадот.

Галерија: Работилници во ООУ “Св.Климент Охридски” – Охрид