Центар за климатски промени – Гевгелија

Адреса: ул. Гоце Делчев бр. 74
Град: Гевгелија
Држава:Македонија
Телефон: +389 2 5208 330
Е-маил: ckp.skopje@gmail.com

 

Центар за климатски промени – Гевгелија, Подружница Охрид

Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 14/12
Град: Охрид
Држава:Македонија
Телефон: +389 2 5208 330
Е-маил:ckp.skopje@gmail.com

 

Центар за климатски промени – Гевгелија, Подружница Скопје

Адреса: ул. Козле 2 бр.18
Град: Скопје
Држава:Македонија
Телефон: +389 2 5208 330
Е-маил: ckp.skopje@gmail.com