#ПРЕЗЕМИКЛИМАТСКААКЦИЈА

Информирај се за ефектите од климатските промени и начинот на кој можеш да допринесеш во намалувањето на ефектите од климатските промени. Размисли за тоа и разговарај со твоите најблиски затоа што заедно можете повеќе да допринесете. Потоа разговарајте со локалната … Продолжи со читање #ПРЕЗЕМИКЛИМАТСКААКЦИЈА