Наши УслугиПроект Менаџмент

Раководење на проекти финансирани од странски донатори. За повеќе информации контактирајте не.

Изработка на проектни апликации

Изработуваме проектни апликации за сите достапни фондови за Македонија (ИПА, ИПАРД, Europe Aid)

Услуги

1. Изработка на елаборати за заштита на животна средина

2. Изработка на студии за оцена на влијание врз животната средина. Повеќе

Логистика

Организација на најразлични семинари, работилници, тренинзи и обуки, конференции, пресконференции, преводи и најразлични други јавни настани.

Проекти

За повеќе информации поврзани со нашите проекти кликнете тука... Повеќе

Организација на Тренинзи

Организираме најразлични тренинзи поврзани со животна средина, климатски промени и енергетика (Управител со отпад, Енергетски менаџмент во индустрија). Повеќе

Контакт

Адреса: Разловечко Востание 2а-2/8,
Град: Скопје
Држава:Македонија
Телефон: +389 2 5208 330
Е-маил: contact@ckp.org.mk
centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

Следете не