Пријавете проблеми во животната

срединаПодигнете ја свеста за животната средина. Пријавете нешто што сметате дека ќе и наштети на животната средина (неправилно постапување со отпад, зголемена смрдеа, загадување на водата, загадување на почватата. Со цел да бидеме во можност да ги идентификуваме проблемите, ве молиме пополнете го Формулар за пријавување на проблем и испратет го на нашата е-маил адреса: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

.

Контакт

Адреса: Разловечко Востание 2а-2/8,
Град: Скопје
Држава:Македонија
Телефон: +389 2 5208 330
Е-маил: contact@ckp.org.mk
centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

Следете не