Бидете наш партнерОтворени сме за најразлична соработка. Можеме да бидеме ваш партнер доколку ви е потребна локална помош во имплементација на вашите проекти во Македонија, или доколку ви требаат партнери за изработка на апликации за аплицирање во европските фондови.

.

Контакт

Адреса: Разловечко Востание 2а-2/8,
Град: Скопје
Држава:Македонија
Телефон: +389 2 5208 330
Е-маил: contact@ckp.org.mk
centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

Следете не