Проектен информаторЦентар за климатски промени, во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина изготви Информатор бр.3 за активностите на проектот во периодот Јануари-Февруари 2017 година.

Информаторот може да биде превземен од тука:

Проектен Информатор [Сними]Контакт

Адреса: Разловечко Востание 2а-2/8,
Град: Скопје
Држава:Македонија
Телефон: +389 2 5208 330
Е-маил: contact@ckp.org.mk
centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

Следете не