Одржан форум за управување со отпад во прекуграничниот регион – недостатоци во образованието кај младите генерации

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Одржан форум за управување со отпад во прекуграничниот регион – недостатоци во образованието кај младите генерации На 12 и 13 Мај 2017 година во Струмица, ЗГ„Центар за климатски промени“ – Гевгелија  организираше  дводневен форум на тема „Управување со отпад во … Повеќе

Центарот за климатски промени од Гевгелија со едукација како младите да управуваат со отпадот

објавено во АКТИВНОСТИ | 0

Центарот за климатски промени од Гевгелија заедно со Сојузот на производители на еколошка енергија од Бугарија го имплементираат проектот ” Прекугранично партнерство за заштита на животната средина и подобар квалитет на животот”. Станува збор за проект кој има за цел … Повеќе

Прекугранично партнерство за заштита на животната средина и подобар квалитет на живот (Waste EDU)

објавено во ПРОЕКТИ | 0

Центарот за климатски промени – Гевгелија во соработка со својот партнер од Република Бугарија, Алијанса на производители на еколошка енергија – BG, од Благоевград започна започна да го спроведува проектот „Прекугранично партнерство за заштита на животната средина и подобар квалитет … Повеќе

Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина

објавено во ПРОЕКТИ | 0

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Еден од основните проблеми е недоволно познавање на самиот процес на учество на јавноста во донесувањето на одлуки од областа на животната средина, односно не познавање на законската регулатива и одговорностите кои ги имаат ЕЛС … Повеќе

Поддршка на прекугранично претприемништво/Транснационално бизнис консултантство

објавено во ПРОЕКТИ | 0

ЦКП, Гевгелија, подружница Охрид, во јули 2016 година, започна да го спроведува проектот „Поддршка на прекугранично претприемништво/Транснационално бизнис консултантство“ кој ќе се финализира во септември 2017. Проектот е поддржан и ко-финансиран од Европската Унија и Национални фондови на земјите учеснички … Повеќе