• Дејствувај ПАМЕТНО и ЗАЧУВАЈ ја планетата
  • ЗАПРИ го глобалното затоплување!
  • Да ја спасиме нашата ПЛАНЕТА ...како и нашиот ЖИВОТ
  • Вие го правите ИЗБОРОТ за вашата ИДНИНА.

Повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и транспарентно работење и правилник за добро управување

|

Центар за климатски промени, за потребите на проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!” распишува повик за ангажирање на експерт за изработка на правилник за отчетност и... Прочитај повеќе

Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!

|

Центар за климатски промени, започна да го спроведува проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа, Вклучи се, за здрава животна средина“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „Саморегулација на граѓански организации“, во... Прочитај повеќе

Остварени први посети во компаниите со цел подготовка на зелените акциски планови во компаниите

|

Во периодот од 13 – 14  февруари 2020 година, проектниот тим на ЦКП заедно со одговорниот експерт Доц. Д-р Даниела Младеновска беа во теренска посета на петте компании за кои ќе се изработуваат... Прочитај повеќе

Избрани се пет компании за кои ќе се изработат зелени акциски планови

|

Во текот на месец февруари 2020 година пет компании од Македонија ќе ги добијат своите зелени акциски планови за примена на концептот за зелена економија кои се изработуваат во рамките на проектот „Подобрување... Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на зелени акциски планови за компании

|

Центар за климатски промени – Гевгелија во рамките на проектот „Подобрување на капацитетите на граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена економија“, суб-грантиран во рамките на проектот „GEAR – Зелена економија за... Прочитај повеќе

Подготвен e “Извештај за моментална состојба за примена на концептот за зелена економија во компаниите во Македонија”

|

Извештајот за моментална состојба за примена на концептот за зелена економија во компаниите во Македонија кој беше подготвуван во периодот од 1 октомври – 31 декември 2019 година дава приказ за моменталната состојба... Прочитај повеќе